Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: EUROVIA CS, a.s.
IČO: 45274924
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 6
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 6
Konečná cena zakázky: 13 926 736,70 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 16 851 351,41 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 14.08.2019