Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec - Březová nad Svitavou
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Navrhovaná akce řeší problematiku obnovu stávajícího mostu. Jedná se o demolici stávajícího mostu ev.č. 36311-2 a výstavbu mostu nového ve stávající poloze. Dále akce řeší problematiku obnovy komunikace III/36311-2 v délce 90,0m. Poloha komunikace a mostu je navržena ve stávající poloze s úpravou tvaru mostu a úpravou osy komunikace III/36311 a navazující místní komunikace. Navrhovaná akce se nachází v intravilánu obce Brněnec, v prostoru křížení komunikace III/36311 s vodním tokem Svitava ve správě Povodí Moravy s.p. Práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 16.08.2019 08:00
Datum předložení nabídky: 30.09.2019 08:00
Datum zahájení: 25.07.2019 08:57
Odpovědné zadávání: