Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce silnice III/3437 Srní - Hlinsko
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o silnici III/3437 mezi městem Hlinsko a obcí Srní. Silnice se nachází v zastavěném území i nezastavěném území v provozním staničení km 0,737 – km 3,002. Začátek úseku je v místě železničního přejezdu v Hlinsku a konec úseku je u dopravních značek IZ 4a,b obce Srní. Akce se nachází v katastrálním území Hlinsko v Čechách a Srní u Hlinska.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 03.06.2020 08:00
Datum zahájení: 11.05.2020 09:00