Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce silnice III/3665 Hradec nad Svitavou
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stavba je rozdělena na jednotlivé stavební objekty v souladu s vyhl. č. 251/2018, přílohou č. 5, která mění vyhl. č. 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
Vzhledem k charakteru stavby je stavba rozdělena na celkem dva stavební objekty:
SO 101 – Silnice III/3665 jih, jehož obsahem je oprava vozovky komunikace formou obnovy živičného krytu, včetně sanací krajnic a plošných sanací v místech poruch, úprava povrchových odvodňovacích zařízení a s tím souvisejících prací.
SO 103 – Silnice III/36625 a III/3662 jehož obsahem je oprava vozovky komunikace formou obnovy živičného krytu, včetně sanací krajnic a plošných sanací v místech poruch, úprava povrchových odvodňovacích zařízení a s tím souvisejících prací.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 09.06.2020 08:00
Datum zahájení: 19.05.2020 06:00