Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Společné zadání SÚS Pk a Města Chrast.
Vybudování jednopruhové okružní křižovatky s vnějším průměrem Ø24 a 28 m v místě stávající průsečné křižovatky. Napojení jednotlivých větví na stávající komunikace. Součástí záměru je rekonstrukce přilehlých chodníků a navazující části parkoviště a komunikace u náměstí.
Nasvětlení křižovatky dle platných technických norem a předpisů, doplnění souboru venkovního osvětlení. Přeložka sdělovacího vedení CETIN, vegetační úpravy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 23.06.2020 08:00
Datum zahájení: 28.05.2020 06:00