Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava silnice II/355 Úhřetická Lhota - hranice okresu Chrudim
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o opravu úseku silnice II/355 10 mezi obcemi Dvakačovice a Úhřetická Lhota. Silnice se nachází v extravilánu a intravilánu v provozním staničení km 28,296 – km 29,010. Začátek úseku navazuje na předchozí opravu této silnice, konec úseku je v místě křižovatky se silnicí II/340. Záměrem stavby je oprava silnice, která je v nevyhovujícím stavu. Proběhne sanace podkladních konstrukčních vrstev vozovky a obnova živičného krytu v obci Úhřetická Lhota. Dále jsou na silnici napojeny na místní komunikace, účelové komunikace, hospodářské sjezdy a sjezdy k nemovitostem.
Práce budou prováděny za úplné dopravné uzavírky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 29.07.2020 08:00
Datum zahájení: 03.07.2020 10:00