Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace silnice III/36826 Boršov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o silnici III/36826 v provozním staničení cca km 0,0 – km 4,3. Celková délka úseků je 966 m a 1232 m. Úseky se nachází v obci Boršov u Moravské Třebové. Stavební objekt SO 101 začíná na začátku obce Boršov u DZ IZ4a,b a končí v místě příčné spáry opravené úseku ve střední části Boršova. Stavební objekt SO 102 začíná v místě příčné spáry opraveného úseku ve střední části Boršova a končí v místě křižovatky se silnicí II/368. Silnice prochází nezastavěným územím a stavbou nedojde ke změně využití území. Práce budou probíhat za částečné dopravní uzavírky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 10.09.2020 08:00
Datum zahájení: 07.08.2020 09:00