Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Metrostav Infrastructure a.s.
IČO: 24204005
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 9
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 8
Konečná cena zakázky: 26 009 456,08 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 31 471 441,86 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 02.09.2020