Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť – zemní práce pro ZAV
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je realizace zemních prací, nezbytných pro stanovení rozsahu a následného provedení záchranného archeologického výzkumu v místě plánovaného propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť, s přihlédnutím k předpokládanému archeologickému potenciálu dané lokality nelze přesně predikovat exaktní rozsah potřebných skrývek.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kontakt: A.I. Consulting s.r.o.
Ing. Petr Lis
e-mail: lis@aiconsulting.cz
tel: +420 778 074 996
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 14.01.2021 10:00
Datum zahájení: 18.11.2020 14:19
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):