Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava silnice III/35833 Předhradí - Lešany
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice III/35833 mezi obcemi Lešany a Předhradí včetně intravilánů těchto obcí. Opravou se rozumí zesílení konstrukce vozovky a návrh nových výhyben v místě stávajících patních příkopů, dále oprava příčných a podélných propustků a vegetační úpravy zeleně podél silnice. Celková délka úseku v ose silnice III/35833 je 1595,70 m. Práce budou probíhat za úplné dopravní uzavírky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 22.02.2021 08:30
Datum zahájení: 01.02.2021 09:00
Odpovědné zadávání: