Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice – Vrbatův Kostelec, SO 103
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o rekonstrukci silnice III/35826 od obce Skála po obec Vrbatův Kostelec. Proběhne celková rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky, doplnění dřevo-ocelových svodidel a rekonstrukce stávajících propustků.
Práce budou probíhat za úplné dopravní uzavírky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 26.03.2021 08:00
Datum zahájení: 10.03.2021 11:00
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):