Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava silnice III/337 73 Miřetice - Dřeveš, I. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice III. třídy III/337 73.
V roce 2021 bude provedena I. etapa (III/337 73 úsek křiž. II/337 Miřetice – konec pietního místa Ležáky + most ev.č. 337 73-1 Ležáky) dle zpracované projektové dokumentace:
SO 101 III/337 73, úsek křiž. II/337 Miřetice – konec pietního místa Ležáky + SO 201 most ev.č. 337 73-1 Ležáky (2 104,70 m), bude probíhat za úplné dopravní uzavírky z důvodu šířkového uspořádání komunikace. Veřejná zakázka bude spočívat v sanaci krajů vozovky, pokládky nových obrub, budování nových uličních vpustí kompletní opravě příčných propustků pod komunikací a mostního objektu ev.č. 337 73-1 Ležáky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 15.04.2021 08:00
Datum zahájení: 18.03.2021 11:00
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):