Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Silnice III/36021, III/36020, III/36023 Trstěnice, I. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikací III. třídy v intravilánu obce Trstěnice. V rámci rekonstrukce bude součástí odvodnění komunikace, sanace krajnic, obnova dopravního značení a osazení zádržného systému. V rámci této veřejné zakázky bude provedena I. etapa:
SO 103 – Komunikace III/36023
SO 104.1 – Komunikace III/36020 – úsek škola
SO 104.2 – Komunikace III/36020 – dolní úsek
Práce budou probíhat za částečné dopravní uzavírky, v době letních prázdnin (1.7.-31.8.2021) budou práce prováděny za úplné dopravní uzavírky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 21.04.2021 08:00
Datum zahájení: 31.03.2021 11:00
Odpovědné zadávání: