Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Veřejná zakázka spočívá v rekonstrukci stávající komunikace II/211 v intravilánu obce Lázně Bohdaneč. Rekonstrukce je rozdělena na celkem 4 etapy provádění. Součástí jednotlivých etap jsou stavební objekty nasvícení přechodů řady SO 400, vysazené zpevněné plochy (SO 110) a chodník s nástupištěm autobusové zastávky (SO 111). Délka trvání etap
č. 1 a č. 2 je dohromady 12 týdnů. Délka trvání etapy č. 3 je 15 týdnů, délka trvání etapy č. 4 je 5 týdnů.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 13.05.2021 08:00
Datum zahájení: 29.03.2021 10:07
Odpovědné zadávání: