Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Most ev.č. 3436-3 Stan
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o kompletní demolici stávajícího nevyhovujícího mostu a výstavbu mostu nového přes řeku Chrudimka v km 84,2494 na silnici III/3436 v nezastavěné části extravilánu obce Vítanov v prostoru křížení komunikace III/3436 s vodním tokem Chrudimka. Práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 17.05.2021 09:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 30.03.2021 10:44
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických žádostí o účast: Ano (elektronické žádosti přes E-ZAK)
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):