Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava silnice III/3124 Velká Skrovnice - hr. Pk
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice III. třídy III/3124 v úseku od konce obce Velká Skrovnice až po hranici Pardubického kraje. Stavba se nachází v intravilánu a extravilánu obce Velká Skrovnice a v extravilánu obce Sudslava. Délka stavby je 2340,0 m. Součástí opravy silnice bude i vyčištění stávajících příkopů, příčných a podélných propustků. Pět příčných propustků je ve špatném technickém stavu a budou nahrazeny novými. Práce budou probíhat za úplné dopravní uzavírky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 23.04.2021 08:00
Datum zahájení: 26.03.2021 11:00
Odpovědné zadávání: