Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Obnova silnice III/30535 Zbožnov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Rekonstrukce pozemní komunikace III/30535 v obci Zbožnov ve staničení km 0,000 - 1,800. Práce budou probíhat za úplné dopravní uzavírky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 14.06.2021 08:00
Datum zahájení: 21.05.2021 11:00
Odpovědné zadávání: