Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČO: 25253361
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 5
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 5
Konečná cena zakázky: 41 880 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 50 674 800,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 16.06.2021