Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: M - SILNICE a.s.
IČO: 42196868
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 5
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 5
Konečná cena zakázky: 8 992 990,84 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 10 881 518,92 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 14.06.2021