Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
IČO: 25274104
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 5
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 5
Konečná cena zakázky: 11 351 389,21 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 13 735 180,94 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 30.06.2021