Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: SWIETELSKY stavební s.r.o.
IČO: 48035599
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 4
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 4
Konečná cena zakázky: 12 762 216,65 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 15 442 282,15 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 30.06.2021