Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČO: 25253361
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 4
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 4
Konečná cena zakázky: 12 847 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 15 544 870,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 01.07.2021