Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Ulice Vraclavská - stavební úpravy, Vysoké Mýto
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je oprava úseku pozemní komunikace III/30523 v ulici Vraclavská ve Vysokém Mýtě se začátkem v křižovatce s ulicí Hradeckou a koncem za želežniční tratí Choceň – Litomyšl. Opraveny budou i přilehlé autobusové zálivy a nástupiště, parkovací stání a chodníky. Část chodníků bude nahrazena cyklistickou stezkou se smíšeným provozem. Opraveno bude rovněž veřejné osvětlení a budou provedeny sadové úpravy.

Jedná se o společné zadávání s Městem Vysoké Mýto.
Místo plnění: Pardubický kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 30.07.2021 08:00
Datum zahájení: 07.07.2021 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: