Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Metrostav Infrastructure a.s.
IČO: 24204005
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 7
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 7
Konečná cena zakázky: 12 716 723,57 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 15 387 235,52 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 21.07.2021