Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČO: 25253361
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 5
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 5
Konečná cena zakázky: 14 933 865,46 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 18 069 977,21 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 27.07.2021