Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: EUROVIA CS, a.s.
IČO: 45274924
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 23 315 847,21 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 28 212 175,12 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 27.08.2021