Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: DSP a.s.
IČO: 27555917
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 1 698 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 054 580,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 23.02.2022