Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: SWIETELSKY stavební s.r.o.
IČO: 48035599
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 6
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 6
Konečná cena zakázky: 10 601 818,18 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 12 828 200,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 29.07.2022