Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava silnice III/3588 Slatiňany - Kunčí
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Obnova krytu a ošetření podkladních vrstev vozovky silnice III/3588 v délce cca 840 m.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Doubravice 98
533 53 Pardubice
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 14.10.2016 08:00
Počátek běhu lhůt: 13.09.2016
Odpovědné zadávání: