Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - část 3
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - cestmistrovství Holice
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Doubravice 98
533 53 Pardubice
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 19.01.2017 09:00
Počátek běhu lhůt: 01.10.2016 05:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: