Smlouva: Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočínek

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 111
Datum uzavření smlouvy: 22.02.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 17 299 727,62
Cena v Kč vč. DPH: 20 932 670,42
Zadávací řízení: Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočínek

Název (předmět)

Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočínek

Stručný popis

Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočínek z důvodu špatného stavebního stavu, který je velmi těžko sanovatelný nad podjízdnou železniční tratí.

Zadavatel

  • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
  • IČO: 00085031
  • Poštovní adresa:
    Doubravice 98
    533 53 Pardubice
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy