Smlouva: Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 113
Datum uzavření smlouvy: 13.07.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 12 540 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 15 173 400,00
Zadávací řízení: Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny

Název (předmět)

Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny

Stručný popis

Jedná se o obnovu stávajícího mostního příslušenství v rozsahu jeho kompletní demolicí zábradlí a říms mostního objektu a osazením nových konstrukcí zábradlí.

Zadavatel

  • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
  • IČO: 00085031
  • Poštovní adresa:
    Doubravice 98
    533 53 Pardubice
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy