Smlouva: Okružní křižovatka II/360 Letohrad Nad Bažantnicí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 121
Datum uzavření smlouvy: 12.06.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 224 608,16
Cena v Kč vč. DPH: 8 741 775,96
Zadávací řízení: Okružní křižovatka II/360 Letohrad Nad Bažantnicí

Název (předmět)

Okružní křižovatka II/360 Letohrad Nad Bažantnicí

Stručný popis

Jedná se o novou okružní křižovatku na silnici II/360 na okraji města Letohrad ve směru na obec Šedivec zajišťující dopravní obslužnost lokality „Nad Bažantnicí“ a příjezd do biatlonového areálu. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je vymezen v projektové dokumentaci zpracované Projekční kanceláří Adamec, Horní Konec 257, Kunčice, 561 51 Letohrad, IČO: 129 84 973.

Zadavatel

  • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
  • IČO: 00085031
  • Poštovní adresa:
    Doubravice 98
    533 53 Pardubice
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy