Smlouva: Rekonstrukce mostu ev.č. 32271-3 Uhersko

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 48
Datum uzavření smlouvy: 15.07.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 9 859 661,85
Cena v Kč vč. DPH: 11 930 190,84
Zadávací řízení: Rekonstrukce mostu ev.č. 32271-3 Uhersko

Název (předmět)

Rekonstrukce mostu ev.č. 32271-3 Uhersko

Stručný popis

Jedná se o obnovu stávajícího mostu jeho demolicí s výstavbou nového mostu, který slouží k převedení silnice III/32271 přes inundační území (občasný vodní tok).

Zadavatel

  • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
  • IČO: 00085031
  • Poštovní adresa:
    Doubravice 98
    533 53 Pardubice
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy