Smlouva: Rekonstrukce mostu ev.č. 32714-1 Labské Chrčice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 49
Datum uzavření smlouvy: 19.07.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 163 644,06
Cena v Kč vč. DPH: 7 458 009,31
Zadávací řízení: Rekonstrukce mostu ev.č. 32714-1 Labské Chrčice

Název (předmět)

Rekonstrukce mostu ev.č. 32714-1 Labské Chrčice

Stručný popis

Jedná se o obnovu stávajícího mostu s výstavbou nového mostu, který slouží k převedení silnice III/32714 přes vodní tok Černá Strouha.

Zadavatel

  • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
  • IČO: 00085031
  • Poštovní adresa:
    Doubravice 98
    533 53 Pardubice
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy