Smlouva: Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 61
Datum uzavření smlouvy: 12.08.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 10 899 867,54
Cena v Kč vč. DPH: 13 188 839,72
Zadávací řízení: Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany

Název (předmět)

Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany

Stručný popis

Jedná se o obnovu stávajícího mostního objektu jeho demolicí s výstavbou nové mostní konstrukce, která slouží k převedení silnice III/33769-1 přes stávající vodoteč Kvítecký potok.

Zadavatel

  • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
  • IČO: 00085031
  • Poštovní adresa:
    Doubravice 98
    533 53 Pardubice
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy