Smlouva: Rekonstrukce silnice II/366 Svitavy, žel. přejezd - křiž. I/34

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 76
Datum uzavření smlouvy: 30.09.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 17 532 768,25
Cena v Kč vč. DPH: 21 214 649,58
Zadávací řízení: Rekonstrukce silnice II/366 Svitavy, žel. přejezd - křiž. I/34

Název (předmět)

Rekonstrukce silnice II/366 Svitavy, žel. přejezd - křiž. I/34

Stručný popis

Předmětem akce je rekonstrukce stávající komunikace ve stávajícím šířkovém uspořádání. Celková délka rekonstrukce úseku je 766,00 m.

Zadavatel

  • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
  • IČO: 00085031
  • Poštovní adresa:
    Doubravice 98
    533 53 Pardubice
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy