Smlouva: Oprava silnice II/305 Luže - křiž. s III/30535

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 97
Datum uzavření smlouvy: 09.12.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 14 795 836,51
Cena v Kč vč. DPH: 17 902 962,18
Zadávací řízení: Oprava silnice II/305 Luže - křiž. s III/30535

Název (předmět)

Oprava silnice II/305 Luže - křiž. s III/30535

Stručný popis

Jedná se o opravu dvoupruhové obousměrné komunikace propojující křižovatky se silnicemi II/356 a III/30535. Celková délka opravy je 2030 m. Z opravy je vyňat úsek staničení 31,175 – 31,880 km.

Zadavatel

  • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
  • IČO: 00085031
  • Poštovní adresa:
    Doubravice 98
    533 53 Pardubice
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy