Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč 25.11.2016
Rekonstrukce mostu ev.č. 34019-2 Sobětuchy, PD 22.11.2016
III/35817 odbočka Žumberk 21.11.2016
Rekonstrukce mostu ev.č. 3716-3 Bezděčí u Trnávky 15.11.2016
Sanace tělesa vozovky III/29823 15.11.2016
Prezentace projektu Dopravního uzlu Pardubice 08.11.2016
Oprava objízdné trasy stavby "Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové" - silnice III/35846 Hvězda 31.10.2016
Oprava objízdné trasy stavby Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové- silnice III/35846 Zádolky 27.10.2016
Zpracování PD na Oprava silnice III/31113 Jablonné nad Orlicí-Bystřec 21.10.2016
Zpracování PD na Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelková, Česká Třebová 18.10.2016
Rekonstrukce opěrné zdi v obci Raná 10.10.2016
Oprava objízdné trasy stavby "Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové"-silnice III/35849 Třebovice 07.10.2016
Rekonstrukce mostu ev.č. 368-029 Březina 04.10.2016
Pilotní projekt majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje 03.10.2016
Rekonstrukce silnice II/366 Svitavy, žel. přejezd - křiž. I/34 30.09.2016
Most ev.č. 36013-2 Dlouhá Třebová 29.09.2016
Rekonstrukce mostu ev.č. 36822-1 Třebářov 29.09.2016
Kontrolní měření realizací oprav silnic a uplatnění zařízení universální navigace pro kontrolu realizace opravy silnic. 19.09.2016
Zajištění provozu majetkoprávní a diagnostické aplikace v Pardubickém kraji 19.09.2016
Sklápěcí přívěs TCH 24-22,5 S3 13.09.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››