Veřejná zakázka: Oprava silnice III/29817 Horní Ředice II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 792
Systémové číslo: P20V00000038
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/10293/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-030691
Datum zahájení: 22.07.2020
Nabídku podat do: 13.08.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava silnice III/29817 Horní Ředice II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební pozemek je tvořen silnicí III/29817 v intravilánu obce Horní Ředice a Holice, v okrese Pardubice. Zájmový úsek silnice začíná v místě křížení se silnicí III/3051 (včetně) a končí u mostního objektu silnice I/35. Celková délka opravy silnice III/29817 je 1,34361 km a začátek opravy se nachází v provozním staničení silnice km 7,04159, konec pak km 8,38520. Opravovaný úsek se nachází ve dvou katastrálních územích, a to k.ú. Horní Ředice a k.ú. Holice. Na opravovanou silnici je napojena silnice III/3051, která spolu s opravovanou silnicí tvoří průsečnou křižovatku. Dále jsou na opravovaný úsek silnice III/29817 napojeny místní a účelové komunikace obcí Horní Ředice a Holice a sjezdy napojení jednotlivých nemovitostí. Stávající silnice je umístěna souhlasně s územními plány obcí Holice a Horní Ředice a její opravou nedojde k rozporu s územními plány.
Objekt SO 102 nebude hrazen z prostředků SFDI, bude oceněn samostatně. Dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu do závazného návrhu Smlouvy o dílo (Příloha č. 1). Práce budou probíhat za úplné dopravní uzavírky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 915 164 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky