Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - část 3
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.10.2016 12:51:12
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dodatečná informace č. 1


Přílohy
- PR21_Prováděcí smlouva_Vzorový text.docx (97.55 KB)
- Zadávací dokumentace - hlavní část.pdf (349.76 KB)
- Dodatečná informace č. 1.pdf (163.26 KB)