Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka pohonných hmot – motorové nafty do nadzemních nádrží
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.06.2019 14:40:38
Předmět Vysvětlení č. 1 -15

viz příloha


Přílohy
- 01_nafta_vysvětlení č 1 - 15.pdf (408.67 KB)
- PR01_cenová kalkulace nabídkové ceny_aktualizovaná na základě vysvětlení č. 15.doc (78.00 KB)
- PR02_závazný návrh Rámcové dohody_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 15.doc (340.00 KB)