Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce silnice III/3665 Hradec nad Svitavou
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.05.2020 13:59:46
Předmět Vysvětlení č. 1 - 4

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení k zadávací dokumentaci.pdf (1.24 MB)
- Příloha č. 1 k vysvětlení č. 2 - Tabulka kubatur SO 101.pdf (1.26 MB)