Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.06.2020 10:00:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1 - 5


Přílohy
- Vysvětlení č. 1-5.pdf (148.74 KB)
- F.Neoceněný soupis prací.pdf (1.07 MB)
- Výkaz výměr_aspe_OK_Chrast.xml (710.88 KB)
- Výkaz výměr_XC4_OK_Chrast.xml (347.17 KB)
- Výkaz výměr_xls_Chrast.xls (247.50 KB)