Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.06.2020 11:03:07
Předmět Vysvětlení č. 1

viz příloha


Přílohy
- Rek. silnice III-3561 Radim - průtah, vysvětlení k zadávací dokumentaci 1.pdf (299.61 KB)