Veřejná zakázka: Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 776
Systémové číslo: P20V00000022
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/8210/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-026386
Datum zahájení: 10.06.2020
Nabídku podat do: 29.06.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zájmová oblast rekonstrukce silnice III/3561 se nachází v intravilánu obce Radim, v místech stávající silnice III/3561. Stavba je ovlivněna půdorysným a výškovým uspořádáním okolní zástavby. Hlavními limitujícími prvky návrhu rekonstrukce je půdorysné uspořádání rekonstruovaných opěrných zdí, na které rekonstruovaná silnice bude navazovat. Dále například stávající oplocení a budovy, které se v blízkosti silnice nacházejí, stávající mostní objekt přes vodní tok s názvem Anenský potok, do kterého se v rámci rekonstrukce silnice III/3561 nebude zasahovat. Dále připojení stávajících sjezdů, místních a účelových komunikací a zároveň koordinovanost s projektovými dokumentaci akcí: „Výstavba chodníku v obci Radim“ a „Výstavba zastávkových ploch v obci Radim“, aby bylo zajištěno možné šířkové i výškové řešení nového budoucího chodníku, který na rekonstruovanou silnici bude navazovat. Stavba bude koordinována se stavbou „Rekonstrukce opěrných zdí silnice III/3561 Radim“. Práce budou prováděny za úplné dopravné uzavírky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 050 033 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky