Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2020 10:48:06
Předmět Vysvětlení č. 2 - 4

viz příloha


Přílohy
- Rek. silnice III-3561 Radim-průtah, vysvětlení 2 - 4.pdf (740.97 KB)