Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace silnice III/36826 Boršov
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.08.2020 10:25:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 12 - 14


Přílohy
- Vysvětlení č. 12 - 14.pdf (117.82 KB)
- 082020-MODERNIZACE SILNICE III36826 Boršov_bez_cen.xml (117.84 KB)
- DIO-1.pdf (833.48 KB)
- DIO-2.pdf (709.21 KB)
- DIO-3.pdf (675.47 KB)
- DIO-4.pdf (334.60 KB)