Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na služby technické asistence, činností v geodézii, kontroly kvality staveb, diagnostiky vozovek a mostních objektů v Pardubickém kraji
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.02.2021 10:15:08
Předmět Vysvětlení č. 1 - 5

viz přílohy


Přílohy
- 01_SUS PK_Tech. asistence_č. 1 - 5.pdf (305.61 KB)
- PR07_Profesní životopis pro účely hodnocení.doc (79.00 KB)