Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice – Vrbatův Kostelec, SO 103
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.03.2021 06:20:16
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 3 - 5


Přílohy
- Vysvětlení č. 3 - 5.pdf (114.14 KB)
- Příloha e) Technická specifikace-upravená 15-03-21.docx (75.71 KB)
- Chacholice-SO103_neoceneny_20210315.xml (146.94 KB)